Vacancies

Masteroppgave

Ledig masteroppgave i forskningsgruppen Bio3 Soft Matter :

Vil du være med på å utvikle ny naturlig antibiotika?

Vil du bli med på å forstå hvordan kolesterol beskytter cellene våre fra angrep av antimikrobielle peptider?

I følge Verdens Helse Organisasjon (WHO), er multiresistente bakterier en av de største utfordringene knyttet til helse som verden står ovenfor. Antimikrobielle peptider finnes som en naturlig del av immunforsvaret til mennesker og dyr, og har vist stort potensiale som fremtidig antibiotika fordi det er funnet lite resistens mot disse peptidene. I Bio3 Soft Matter forskningsgruppen på Kjemisk Institutt, UiO jobber vi med å forstå virkningsmekanismen til de antimikrobielle peptidene på mikroskopisk nivå. Det er sett at peptidene påvirker cellemembranen til bakteriene men hvordan dette foregår er ikke fult ut klarlagt. Sammen med samarbeidspartnere i Danmark, Sverige og USA jobber vi med nye modifiserte antimikrobielle peptider utviklet for økt stabilitet i kroppen, og lavere giftighet for kroppens egne celler.

Kolesterol er steroler som kun finnes i membranen til humane celler, og ikke i bakterier, og kan derfor være en viktig nøkkel i selektiviteten til de antimikrobielle peptidene. Det er flere forskere som ha foreslått ulike mekanismer for hvordan kolesterol beskytter humane celler fra angrep av antimikrobielle peptider gjennom at de fører til formasjon av «lipid rafts», og/eller endrer krystalliniteten til cellemembranen slik at den blir mer rigid. Vi planlegger å bruke høyteknologiske metoder som lav vinkel nøytron og røntgen spredning (SANS og SAXS) for å undersøke mekanismen mere i detalj. Vi har allerede gjort noen innledende forsøk som har gitt oss veldig lovende resultater, og søker derfor en masterstudent som vil fordype seg i dette temaet.

Arbeidet bil innebære:

  • Lab-arbeid her i Oslo med liposompreparasjon og komplementære analyser (lysspredning, fluorosens, smeltepunktanalyse osv.)
  • Forsøk med SAXS og SANS både på røntgenlaboratoriet her på Kjemisk Insititutt samt eventuelle forsøk på større fasiliteter i utlandet (masterstudenter tidligere har vært med på forsøk både i Frankrike og Tyskland, og dette kan bli aktuelt også for en masterstudent på dette prosjektet).
  • Dataanalyse inkludert utvikling og bruk av spredningsmodeller.

Vi søker en masterstudent som er interessert i en kombinasjon av fysikalsk kjemi, nanoteknologi og biokjemi, samt bruk av avanserte spredningsmetoder.

Ta kontakt for en uformell prat om mulig masteroppgave med førsteamanuensis Reidar Lund (reidar.lund@kjemi.uio.no).